VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Andělský příběh
kostel kostel Nejsvětější Trojice
místo Andělská Hora
vlastník obec Andělská Hora
kontakt

podatelna@andelskahora.com
www.andelskahora.cz


financovaní

Ministerstvo kultury, veřejná sbírka

bankovní spojení:
020036-0800473359/0800
Česká spořitelna, a.s.

Andělská Hora
 Marcipánové cukrátko vystavené na dosah všem mlsounům cestujícím po rychlostní silnici R6 z Prahy do Karlových Varů a zpět připomíná kostel Nejsvětější Trojice v Andělské Hoře. Není tomu ale tak dávno, co pohled na kostel vzbuzoval maximálně představu oschlé kremrole a zajíždět kvůli němu do malé obce známé spíše zříceninou gotického hradu by se chtělo jen málokomu. Počátkem 60. let 20. století barokní památka zcela zchátrala, stejně jako vzácný rokokový oltář, stropem začalo zatékat a opadala část fresek. Existoval záměr využívat kostel jako informační středisko, a tak byla v 70. letech provedena částečná oprava exteriéru i interiéru. Středisko v kostele nikdy nevzniklo a objekt dále chátral, navíc byl v 80. letech zrušen přilehlý hřbitov a motivaci navštívit kostel neměl už téměř nikdo. V roce 1991 přešla budova do majetku obce Andělská Hora, která ho držela při životě až do roku 2000. Tehdy byl zpracován investiční záměr a díky dotaci z Ministerstva kultury mohlo pod dohledem Národního památkového ústavu v Plzni dojít k celkové rekonstrukci zdevastovaného objektu spočívající v obnově budovy kostela, dvou kaplí, ohradní zdi, v restaurování interiérů, k vybudování sociálního zařízení v kapli, terénním a parkovým úpravám, ke zřízení parkoviště. Nejsložitější byla obnova historických fresek, které pokrývají téměř 100 % vnitřních prostor, obnova korunní římsy okolo celého kostela a rekonstrukce stropu. Podařilo se a kostel vyvedený v zářivých barvách dnes slouží jako galerie, obřadní síň a koncertní a divadelní sál. Obec Andělská Hora se dále snaží získat prostředky na rekonstrukci jedinečně provedeného středového oltáře ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, který pochází pravděpodobně z dílny Františka Preisse a byl postaven v 1. třetině 18. století. Nyní je stále v havarijním stavu. Střechy kostela byly pouze opraveny a od roku 2007 probíhá sbírka financí na jejich celkovou obnovu.


architektura a historie  Na místě kostela Nejsvětější Trojice stávala původně dřevěná mariánská kaple, později přeměněná na poutní a hřbitovní kostel, který byl postaven v letech 16921712. Kostel i hřbitov jsou postaveny na symbolickém půdorysu trojúhelníku se zkosenými nárožími, který je unikátní a tvoří nejcharakterističtější znak kostela. Fasáda kostela je členěna zdvojenými pilastry na vysokém trnoži. Ve zdech jsou obdélníková okna s půlkruhovými nadpražími. Fabiony mají na dvou stranách zachovány fragmenty malované výzdoby s křesťanskou tématikou. Třetí malba je nová a je provedena podle dochované fotografie. Výmalba vnitřních stěn přispívá k architektonickému členění stěn.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala