VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Zachráněno studenty
kostel kostel Nejsvětější Trojice
místo Hostíkovice
vlastník Římskokatolická farnost Holany se správou ve farnosti Jestřebí
kontakt

e-mail:mpanacek@yahoo.com
www.holany.cz


financovaní

státní dotační programy, sponzorské dary a dary občanů

bankovní spojení:
900520319/0800
Česká spořitelna, a.s.

Hostíkovice
 Vítr se prohání korunami několika stromů v blízkosti kostela a člověk stojící opodál by s přicházejícím soumrakem málem čekal, že někde za vesnicí zavyje pes baskervillský. Nejsme však v Anglii, to jen hostíkovický kostel Nejsvětější Trojice tak trochu evokuje atmosféru odlehlých končin jihozápadní části britských ostrovů. Drobný kostelík přestal v roce 1975 sloužit sakrálním účelům, zůstal ale v majetku církve a byl využíván k občasným rekreačním účelům. Představa noclehu v opuštěném kostele v malé obci je romantická a vzbuzuje představu různých studentských dobrodružství, ve skutečnosti však takto využívaný kostel až do počátku 90. let 20. století chátral a postupně se dostal do havarijního stavu. Naštěstí si kostela všiml Památkový ústav, který úzce spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její studenti a studentky se spolu s dalšími dobrovolníky a památkáři pustili do zachraňování ohrožených památek v severních Čechách včetně kostela v Hostíkovicích. Brigádníci vyčistili kostel a prostor hřbitova a postupně se rozběhla obnova stavby. Ve spolupráci s jednotlivými řemeslníky a posléze i stavební firmou specializující se na obnovu památek byla položena nová eternitová krytina, částečně opraven vzácný historický krov a obnoveny vnitřní i vnější omítky. Sakristie byla upravena pro příležitostné přespávání. Na přelomu let 2000–2003 se opravy dočkalo také oplechování sanktusníkové věžičky. Kostel zachráněný díky darům, státním dotačním programům a hlavně díky práci památkářů, studentů a dobrovolníků je v letních měsících přístupný veřejnosti a hostí stálou výstavu o opevněných panských sídlech na horním území novozámeckého panství. Od roku 2008 se zde každý měsíc konají bohoslužby.


architektura a historie  Nejstarší písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352. Pravoúhlá dispozice, zbytky křížové žebrové klenby, lomený portál v jižní stěně lodi, zbytky lomeného okenního ostění, hrotitý jednoduchý neprofilovaný triumfální oblouk a další architektonické prvky odkazují ke vzniku kostela již na sklonku 13. či počátku 14. století. Loď kostela byla od počátku plochostropá. V období renesance zřejmě vzniklo sanktuárium v severozápadní zdi presbytáře, baroko se projevilo pravděpodobně novým vstupem v severozápadní zdi lodi a roku 1696 novou ohradní zdí kolem kostelního hřbitova. Novější doba se zapsala přístavbou obdélné sakristie k severovýchodní stěně presbytáře, jednoduchou předsíní před severozápadním průčelím lodi, výstavbou dřevěné empory a přeměnou všech okenních otvorů. Krovy kostela, které jsou dnes zřejmě jeho největší vzácností, byly dendrochronologicky datovány k přelomu let 1529 a 1530, sanktusníková věžička byla upravována v letech 1683 a 1754. Ještě na počátku 19. století se v kostele údajně nacházel předhusitský křídlový oltář, který byl v roce 1853 odvezen do Prahy, kde stopy po něm končí.


Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala