VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Povstání z popela
kostel kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
místo Ostrava-Hrabová
vlastník Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová
kontakt

adriano_75@post.cz
www.fara.hrabova.eu


financovaní

sbírky věřících, obec Hrabová, pojistné plnění, dary soukromných osob i firem

bankovní spojení:
1687070359/0800
Česká spořitelna, a.s.
 

Ostrava-Hrabová
 Zástup věřících, kteří přišli 24. listopadu 2002 oslavit poutní slavnost sv. Kateřiny do Hrabové, měl v jedné věci štěstí. Zatímco jindy nebylo výjimkou, že okolní stromy a střechy pokrýval touto roční dobou sníh, toho dne bylo teplo a slunečno. Při prvním rozhlédnutí bylo ovšem zřejmé, že co se přírodních živlů týká, rok 2002 pro farnost v Hrabové šťastný nebyl. Věřící stáli na spáleništi, zdejší dřevěný kostelík před pár měsíci do základů vyhořel. Možná šlo o závadu na elektroinstalaci, možná o žhářství, každopádně bylo ale jasné, že památka navržená na zápis do seznamu památek UNESCO, třetí nejstarší dochovaná podobná stavba v České republice, je nenávratně zničena. Názory na to, jak přistoupit k obnově kostela, se různily. Po zkušenosti s ohnivým živlem se mnozí přimlouvali za vybudování většího zděného kostela, nakonec ale zvítězili ti, kdo prosazovali stavbu repliky shořelého svatostánku. Hrabovští věřící se dále scházeli na faře či dojížděli na mše do Vratimova a mezitím se řešilo, jak jim co nejrychleji vrátit vlastní duchovní střechu nad hlavou. Na výstavbu nového kostela sv. Kateřiny Alexandrijské byla vyhlášena veřejná sbírka a 19. června 2003 byl vysvěcen základní kámen. Stavba probíhala pod dohledem stavební firmy, zástupců stavebního oddělení Biskupství ostravsko-opavského, odborníků na dřevěné stavby, starosty obce, zástupců památkové péče a farnosti, kteří se pravidelně scházeli a stavbu kontrolovali. Kateřinskou pouť v roce 2003 slavili věřící ještě pod širým nebem před provizorním oltářem a počasí jim opět přálo, jako by někdo „tam nahoře“ zařídil přívětivé zacházení, dokud farníci nemají střechu nad hlavou. Velká sláva nastala 30. října 2004, kdy byl farnosti předán hotový obnovený kostel. Světily se zvony a žehnalo se praporu městského obvodu Hrabová. 27. listopadu 2004 byl kostel vysvěcen biskupem a od té doby je opět plně využíván k bohoslužbám a duchovním aktivitám. Zástupci církve i věřící jsou rádi, že mají k dispozici kostel připomínající historické kořeny obce i farnosti, jehož interiér je však zároveň ukázkou moderní dřevěné architektury a designu.


architektura a historie  Původní kostel byl vystavěn v pozdně gotickém lidovém slohu a mezi hrabovskými předky kolovaly zvěsti, že byl do Hrabové převezen z Metylovic. Kostel pocházel nejspíše ze 14. století, vzhled, který se dochoval do 20. století, je však mladšího data. Každopádně se jednalo o nejstarší dochovanou památku v Hrabové. Replika kostela je věrnou kopií shořelé předlohy. Kostel je jednolodní s tříbokým presbytářem. Jeho architektuře vévodí mohutná zvonice, která je k vlastní kostelní lodi připojena krytou chodbou a ochozem. Vrchol zvonice tvoří kvadratická hlava s přilbicovitou střechou. Pod věží kostela je předsíň, která je oddělena od lodi dřevěným portálem ve tvaru stlačeného oslího hřbetu. V interiéru zaujme triumfální oblouk s horizontálním břevnem. Kruchta na západní straně lodi kostela je nesena dvěma pilíři. S historií Ostravy-Hrabové je spojeno i několik významných osobností. Narodil se tu básník Vilém Závada a ve farní kronice lze najít také zmínku o malíři Jozovi Švastovi působícím v Paříži pod jménem Maxim Soasta.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala