VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Polem to vem ke kostelu
kostel kostel sv. Markéty
místo Loukov
vlastník Římskokatolická farnost Lipnice nad Sázavou
kontakt

o.s. Přátelé podlipnických kostelů
liza.mach@gmail.com
www.kostelniduch.net23.net


financovaní

Ministerstvo kultury, veřejná sbírka pořádaná o.s. Přátelé podlipnických kostelů, státní rozpočet, Kraj Vysočina, Biskupství královéhradecké, obec Dolní Město


bankovní spojení:
1941236028/5500
Raiffeisenbank a.s.

Loukov
 Jako vykřičník u cesty mezi poli stojí pod kopcem Melechov kostel sv. Markéty v Loukově. Středověká stavba je ovšem to jediné, co věřící i nevěřící poutníky při cestě Vysočinou může dnes v této již zaniklé obci přivítat. I přesto, že kostel nikdy zcela nepřestal sloužit svému účelu, jeho zdi, originální nástěnné malby ze 14. století, ale i duchovní život byly v posledních desetiletích ohroženy. V roce 2001 vzniklo občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů, aby pomohlo i při rekonstrukci dalších dvou gotických kostelů pod hradem Lipnicí. Kromě sv. Markéty se sdružení ujalo sv. Martina v Dolním Městě a sv. Jiří v Řečici. Dobrovolníci se rozhodli, že se pokusí kostely opět navrátit do kulturního a duchovního života na Vysočině. Kostel sv. Markéty tak znovu ožil jako místo setkávání lidí, kteří zde k sobě našli cestu při obnovení tradičních poutí, pořádání přednášek, koncertů a dalších aktivit. Zdi kostela byly opraveny a restaurování nástěnných maleb stále pokračuje. Ušlechtilou iniciativu podpořili obec Dolní Město, mnohé instituce a dárci, kteří poskytli finanční prostředky. Úsilí dobrovolníků nezištně pečujících o kostel se setkalo s pochopením architektonického ateliéru, který zaštítil většinu prací. Bude-li pro budoucí generace zachována „pouze“ architektonická a umělecká hodnota kostela, nebude to málo. Opravené zdi jistě znamenají mnoho, ale zůstaly by mrtvým kamením, kdyby kolem nich nepulzoval život a kdyby kolemjdoucího nepřiměly, aby se zastavil a přemýšlel nad tím, co člověka přesahuje.

architektura a historie  Kostel sv. Markéty stojí dnes zcela osaměle na místě zaniklé vsi Loukov nedaleko cesty spojující obec Dolní Město se vsí Meziklasí. S Loukovem, původně Lúký, se poprvé setkáváme v roce 1352, kdy je zmíněn v rejstřících papežských desátků spolu s farním kostelem sv. Markéty. Vedle kostela stával statek, jehož majitel, Naček z Lúkého, byl spolu s rodinou donátorem kostela. Kostel sv. Markéty je jednolodní stavba s převahou vrcholně gotických prvků, na nichž bylo v průběhu staletí změněno nebo odstraněno jen málo detailů. Zásadnější úpravy pocházejí z barokního období, kdy byla ke kostelu přistavěna věž a areál hřbitova se zdí a bránou a kdy došlo k drobným změnám v interiéru. Loukovský kostelík má takřka čtvercovou plochostropou loď, na kterou navazuje obdélný polygonálně zakončený presbytář zaklenutý křížovou klenbou. K severní stěně presbytáře je přisazena obdélná sakristie zaklenutá českou plackou. Zvnějšku je presbytář členěn opěráky, jež odpovídají klenebnímu rozvrhu interiéru. K západní stěně lodi přiléhá věž pocházející ze 17. století. Střecha lodi a presbytáře je sedlová, střecha sakristie je pultová a všechny jsou pokryty šindelem. V kostele se dochovaly vzácné nástěnné malby z konce 14. století.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala